روایت های یک زندگی

جوان شهر خمیدن به تو نمی آید ..

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶ ب.ظ

نمیدونم فاطمیه ی امسال چه با دل من کرده ..

که اینقدر غرق غمش شدم .. بیشتر از همه ی سال های قبل ..

غمش برام سنگینه .. دلم روضه میخواد .. اشک ریختن میخواد ..


  • ۹۵/۱۱/۲۵
  • بنتُ الهدی