روایت های یک زندگی

هشتاد و سه

چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۱۰ ب.ظ

ممنونم که داری میذاری اوضاع به بدترین شکل ممکن برسه بعد به فکر حل مشکل بیفتی.

ممنونم که باعث شدی من امروز به آخرخط فکر کنم.

ممنونم از خودم که اینقدر احمقانه تحمل کردم.

ممنونم از خودم که تمام تلاش هام بیهوده بود.

  • ۹۶/۰۱/۱۶
  • بنتُ الهدی